cheked list

ЗАКАЖИ ПРЕГЛЕД

Може да закажeте преглед од дома

price list

АНАЛИЗИ

Палета на анализи

clock

РАБОТНО ВРЕМЕ

Kако да стигнете до нашата ординација.

clock

ПРОВЕРЕТЕ

Мое осигурување мој доктор.

Пациенти

Потребна документација за преглед кај матичен лекар:

  1. здравствена легитимација или електронска здравствена картичка и сино картонче.
  2. медицински документација од предходни испитувања
Прегледот кај матичниот лекар не се закажува.
Инофрмации на телефон: 046/254-201 или на e-mail: info@daron.com.mk За прегледот кај матичниот лекар е потребено сино картонче, во спротивно пациентот се смета за неосигурано лице и прегледот се наплаќа приватно по ценовникот на ФЗО.

Потребна документација за лабораториски испитувања (анализи):
  1. здравствена легитимација или електронска здравствена картичка
  2. упат од матичен лекар
  3. сино картонче
Информации на телефон: 046/254-201 локал 15 или на e-mail: info@daron.com.mk

Потребна документација за интернистички преглед :
  1. здравствена легитимација или електронска здравствена картичка
  2. упат од матичен лекар
  3. сино картонче
За интернистички преглед кој е во пакетот на услуги под ФЗО потребно е да закажите преглед на бројот 254 201 локал 14 и со себе да понесите здравствена легитимација или електронска здравствена картичка, упат од матичен лекар и сино картонче.

Потребна документација за преглед на тироидна жлезда
  1. резултати од хормонски статус
  2. резултати од предходни испитувања
Прегледот се закажува, на телефон: 046/254-201 или на e-mail: info@daron.com.mk
За прегледот не е потребено сино картонче.
Услугата не е на товар на ФЗО и се наплаќа приватно по ценовник.

 

Галерија

ТИМОТ ВО ДАРОН

ЕДУКАЦИЈА - ПРИКАЗ НА СЛУЧАИ

ДРУГИТЕ ЗА НАС

НАЧИН НА РАБОТА

ВРАБОТУВАЊЕ И ВОЛОНТИРАЊЕ

НАСТАНИ И СЛУЧУВАЊА

АКЦИИ

НАГРАДИ

СЕРТИФИКАТИ